Har jag rätt att skriva tentan på annan ort?

Det finns ingen rätt att tentera på annan ort men utifrån regeln om myndigheters serviceskyldighet i förvaltningslagen kan det finnas skäl för universiteten och högskolorna att erbjuda en sådan möjlighet. Om studenten får möjlighet att tentera på annan ort får lärosätet inte ta ut en avgift.