Vilket betygssystem används?

Universiteten och högskolorna får själva bestämma vilket betygssystem som ska användas. För praktik inom vissa lärarutbildningar finns dock särskilda bestämmelser.