Kan ett betygsbeslut överklagas?

Betyg kan inte överklagas, men det går att begära ändring (omprövning) av beslutet. Det är examinatorn som beslutar om ändring (omprövning).