Vad är behörighet?

Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet.

Det finns nationella regler om behörighet i högskoleförordningen. Varje universitet och högskola kan även ha egna behörighetsregler och dessa ska framgå av en antagningsordning.

Myndigheten som ansvarar för antagning och studieinformation är Universitets- och högskolerådet, UHR. UHR utfärdar föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Föreskrifter på Universitets- och högskolerådets webbplats