Vad krävs för att bli antagen till grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå?

Grundnivå

Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. För utbildning på avancerad nivå krävs grundläggande behörighet och även andra behörighetskrav. Kraven skiljer sig åt beroende på utbildning. Universiteten och högskolorna kan även ställa krav på särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Högskolan får bara anta sökande som anställs som doktorand eller har någon annan form av studiefinansiering.

Om behörighet på Universitets- och högskolerådets webbplats