Kan ett beslut om antagning överklagas?

Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslut som handlar om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan också överklagas dit. Däremot är det inte möjligt att överklaga beslut om urval till Överklagandenämnden för högskolan.

Till Överklagandenämnden