Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Rätten att ta del av allmän handling som är offentlig är en viktig del av offentlighetsprincipen och regleras i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller vid alla statliga universitet och högskolor. Offentlighetsprincipen gäller dessutom även för Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping som är privata högskolor. 

Om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats