Vad gäller om jag inte får ut en allmän handling?

Alla statliga universitet och högskolor är myndigheter. Om du inte får ut en allmän handling kan du kräva att få ett skrifligt myndighetsbeslut. Det är viktigt att detta beslut fattas av den person som är behörig att fatta sådana beslut för myndighetens räkning.

En myndighets beslut att vägra lämna ut en handling kan överklagas till kammarrätten.

Om kammarrätten på Svenska domstolars webbplats