Har en student rätt att få ut ett tentasvar?

Ett tentasvar som en student har lämnat in är en allmän offentlig handling  och ska därför lämnas ut om någon begär det.