Arkiveras tentasvar och provformulär?

Statliga myndigheter behöver inte spara alla allmänna handlingar utan får gallra enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Tentasvar som inte har lämnats till den berörda studenten får gallras två år efter betygsättningen.

Ett exemplar av provformuläret ska alltid bevaras.