Är en tenta en allmän handling?

En tenta, själva provformuläret, borde bli en allmän handling när den har överlämnats till de studenter som deltar i provet. Innan tentan har genomförts kan det finnas skäl att åberopa offentlighets- och sekretesslagens regler för att vägra lämna ut tentan.