Våra tillsynsbeslut, rapporter och vägledningar

UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Våra tillsynsbeslut

Om man anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel kan man anmäla det till oss på UKÄ. Vi avslutar de anmälningar vi utreder med ett tillsynsbeslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan. 

Exempel på beslut i tillsynsärenden hittar du på sidan Beslut i tillsynsärenden.

Våra juridiska rapporter

Här hittar du alla rapporter från vår juridiska tillsynsverksamhet. Här finns till exempel alla rapporter från UKÄ:s tillsynsbesök på universitet och högskolor.

Rapporterna finns på sidan om juridisk tillsyn.

Våra juridiska vägledningar

De juridiska vägledningar finns också publicerade tillsammans med övriga vägledningar från UKÄ.

Äldre tillsynsbeslut och rapporter från Högskoleverket hittar du i Högskoleverkets publikationsarkiv.