Våra tillsynsbeslut och rapporter

UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Våra tillsynsbeslut

Om man anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel kan man anmäla det till oss på UKÄ. Vi avslutar alla anmälningar med ett tillsynsbeslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan. 

Beslut i tillsynsärenden

Våra juridiska rapporter

Här hittar du alla rapporter från vår juridiska tillsynsverksamhet. Här finns till exempel alla rapporter från UKÄ:s tillsynsbesök på universitet och högskolor.

Rapporter om juridisk tillsyn

Äldre tillsynsbeslut och rapporter från Högskoleverket hittar du i Högskoleverkets publikationsarkiv.