Vad är lärosätestillsyn?

Under 2017 testar UKÄ en ny metod för juridisk tillsyn. Tillsynen kopplas samman med UKÄ:s granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Fokus ligger på att granska de rättsliga frågor som berörs i de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG).

Resultatet av lärosätestillsynen kan sedan utgöra ett underlag i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete, som är en del av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Läs mer om lärosätestillsyn