Vilka beslut kan överklagas och hur?

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Vissa beslut som fattats av ett universitet eller en högskola kan överklagas. De flesta beslut överklagas till ÖNH. Exempel på beslut som kan överklagas är att den sökande inte är behörig, att studenten inte får ut sitt examensbevis, att studenten inte får anstånd att påbörja studier eller studieuppehåll samt att studenten inte får tillgodoräkna sig tidigare utbildning. Även anställningsbeslut kan överklagas till ÖNH.

Till Överklagandenämndens webbplats

Disciplinära åtgärder (varning eller avstängning)

Universitets och högskolors beslut om disciplinära åtgärder kan överklagas till förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

Enskilda utbildningsanordnare

Beslut av enskilda utbildningsanordnare kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. De enskilda utbildningsanordnarna kan ha interna regler för omprövning av sina beslut. För mer information om detta, vänd dig till det aktuella lärosätet.

Läs mer om lagar och regler för enskilda utbildningsanordnare