Vilka granskar vi?

UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor. Men vi har även viss tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina. Exempel på enskilda utbildningsanordnare som vi kan granska är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Dessa behöver bara i begränsad omfattning följa samma regler som gäller för statliga universitet och högskolor.