Vad granskar UKÄ?

UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att vi granskar att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller. Det gäller bland annat bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi granskar också att universiteten och högskolorna följer sina egna regler.