Vad är ett tillsynsbesök?

UKÄ gör tillsynsbesök vid universitet och högskolor när vi får indikationer på att ett universitet eller en högskola har brister inom ett visst rättsligt område. Syftet med dessa riktade insatser är att på plats granska hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet.  Resultatet från besöken sammanställs i en rapport.

Här finns rapporterna från våra tillsynsbesök