Vad är ett tillsynsärende?

Anmälningar till oss görs i de flesta fall från studenter och studentkårer. Vi kan även inleda ett ärende på eget initiativ. Tillsynsärendena är viktiga eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken.

Läs mer om anmälan mot ett lärosäte