Hur går vår tillsyn till?

UKÄ har olika arbetsmetoder för tillsynsarbetet: vi handlägger anmälningar från främst studenter, gör lärosätestillsyn, gör riktade tillsynsbesök på förekommen anledning och vi har projekt där vi utreder någon speciell fråga. Tillsynen kan initieras på uppdrag från regeringen, på vårt eget initiativ eller efter en anmälan från en enskild person eller organisation.