Vår juridiska tillsyn

UKÄ är en tillsynsmyndighet. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Vad UKÄ gör