Tidsplan 2017-2021

Här kan du se när den juridiska lärosätestillsynen äger rum på varje universitet och högskola. 

Tidsplan för lärosätestillsyn 2017-2021 Pdf, 162 kB.

Lärosätestillsynen görs innan lärosätet får sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat.

Kvalitetsgranskningar

Se även tidsplanen för granskningarna som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Tidsplan för kvalitetsgranskningar 2017-2022