Pilotstudie 2017

En ny metod för juridisk tillsyn har testats i en pilotstudie. Den kallas lärosätestillsyn och fokus ligger på de rättsliga frågor som berörs i ESG.

Resultatet utgör ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Högskolor som deltagit i piloten:

  • Högskolan i Borås
  • Malmö högskola
  • Mälardalens högskola

Resultatet presenterades den 7 december 2017. Därefter kommer metoden att utvärderas och vid behov justeras.

Till rapporterna