Pilotstudie 2017

En ny metod för juridisk tillsyn testas just nu i en pilotstudie. Den kallas lärosätestillsyn och fokus ligger på de rättsliga frågor som berörs i ESG.

Resultatet kan sedan utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Högskolor som deltar i piloten:

  • Högskolan i Borås
  • Malmö högskola
  • Mälardalens högskola

Resultatet presenteras i november 2017. Därefter kommer metoden att utvärderas och vid behov justeras.

Vägledning

I vägledningen finns det information om vilket underlag lärosätena ska skicka in till UKÄ samt hur granskningen går till.

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning – pilotstudie