Högskolelagen

Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman. Där framgår till exempel att studenter ska ha rätt till inflytande och att universiteten och högskolorna ska samverka med det omgivande samhället. 

Till högskolelagen på Sveriges riksdags webbplats