Högskoleförordningen

Högskoleförordningen kompletterar bestämmelserna i högskolelagen. Här finns till exempel tillträdesregler, examensmål och information om vad som kan överklagas.

Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns ytterligare lagar och förordningar som styr statliga universitets och högskolors verksamhet, exempelvis förvaltningslagen där bland annat lärosätenas serviceskyldighet regleras.

Till högskoleförordningen på Sveriges riksdags webbplats