Anmälan mot en enskild utbildningsanordnare

Om du studerar hos en enskild utbildningsanordnare och inte är nöjd med hanteringen av någon fråga ska du i första hand vända dig till den egna högskolan. Vissa enskilda utbildningsanordnare kan ha egna disciplinnämnder, överklagandenämnder, studentombudsmän och liknande. Däremot är det är inte möjligt att överklaga till den nationella instansen Överklagandenämnden för högskolan, dit bland andra studenter vid de statliga universiteten och högskolorna kan vända sig.

UKÄ:s tillsyn av enskilda utbildningsanordnare är begränsat av att de flesta författningar som reglerar statliga lärosäten inte gäller de enskilda.

Du kan göra en anmälan till UKÄ, men våra möjligheter att utreda begränsas av att de flesta lagar och regler som gäller för de statliga universiteten och högskolorna inte gäller för de enskilda utbildningsanordnarna.

Mer information om dina rättigheter som student hos en enskild utbildningsanordnare finns i Högskoleverkets rapport Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt.

Högskoleverkets rapport Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Pdf, 354.9 kB.