Lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare

Om lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare. Det vill säga universitet och högskolor som har andra huvudmän än staten.