Enskilda utbildningsanordnare

Om lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare, det vill säga universitet och högskolor som har andra huvudmän än staten.