Studentinflytande

Vad gäller om studentinflytande vid universitet och högskola?