Överklaga beslut

Vilka beslut av ett universitet eller en högskola går att överklaga och hur?