Vad innehåller en kurs- och utbildningsplan?

Enligt högskoleförordningen måste varje utbildningsprogram ha en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska följande anges:

  • De kurser som ingår i utbildningsprogrammet
  • Krav på särskild behörighet

Enligt högskoleförordningen ska det även finnas en kursplan för varje kurs. I kursplanen ska följande anges:

  • Kursens nivå
  • Antal högskolepoäng som kursen omfattar
  • Kursens mål
  • Krav på särskild behörighet
  • Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I utbildnings- och kursplanerna får universiteten och högskolorna också ha egna föreskrifter. De kan till exempel i en kursplan ange vilken litteratur som ska användas eller vilka moment som är obligatoriska.