När ska en kursplan finnas tillgänglig?

UKÄ anser att kurs- och utbildningsplanerna som huvudregel bör vara fastställda och tillgängliga för studenterna senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.

Läs mer i UKÄ:s tillsyns-PM