Kurs- & utbildningsplaner

Vad gäller om kurs- och utbildningsplaner för utbildningar vid universitet och högskola?