Examination

Vad gäller om examination vid universitet och högskola? Många av de frågor om examination som vi tar upp här finns även i vägledningen Rättssäker examination.