Vad är ett examensbevis?

Ett examensbevis är ett bevis på att du gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller kraven för din examen. Examensbeviset innehåller information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också en examensbenämning och vid vilken högskola examen har avlagts. Till examensbeviset ska du få en bilaga, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. För att få ut ditt examensbevis måste du ansöka till högskolan eller universitetet där du gått din utbildning.