Kan en examen innehålla kurser från olika högskolor?

Om du under din utbildning har studerat vid flera universitet eller högskolor ska examensbeviset utfärdas av det universitet eller den högskola där du slutförde din utbildning. Detta gäller dock inte om berörda lärosätena har kommit överens om något annat i just ditt fall. De kan också utfärda en gemensam examen.