Examen & examensbevis

Vad gäller om examen och examensbevis utfärdade vid universitet och högskola?