Betyg

Vad gäller om betyg vid utbildning vid universitet och högskola?