Behörighet

Vad gäller om behörighet till universitet och högskola?