Fråga juristerna

Till oss på UKÄ kan du skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt i en situation vid ett universitet eller en högskola.

För frågor från studenter och andra enskilda

"Fråga juristerna" är avsedd för enklare frågor från studenter och andra enskilda. Lämna gärna ditt telefonnummer så kan vi ringa upp dig om det behövs.

UKÄ:s jurister kan inte lämna förhandsbesked om hur en eventuell tillsynsanmälan skulle komma att bedömas. För att få UKÄ:s syn på ett universitets eller högskolas agerande måste du göra en tillsynsanmälan.

Om du som anställd vid ett lärosäte har juridiska frågor som rör ert arbete eller er verksamhet bör du vända dig till lärosätets förvaltning, till exempel er jurist.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Information om hur UKÄ hanterar dina personuppgifter

UKÄ är en statlig myndighet. Det du skickar in till UKÄ via detta formulär blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få del av det du skickat in – om inte handlingarna bedöms vara hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur UKÄ hanterar dina personuppgifter »»

Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagen.se