Webbanmälan av ett tillsynsärende

Information om hur UKÄ hanterar dina personuppgifter

UKÄ är en statlig myndighet. Det du skickar in till UKÄ via detta formulär blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få del av det du skickat in – om inte handlingarna bedöms vara hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur UKÄ hanterar dina personuppgifter »»

Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagen.se