Vad som händer med din anmälan

Om du anmält till UKÄ att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel hanterar våra jurister din anmälan. Men tänk på att först försöka lösa problemet i dialog med lärosätet.

 1. Anmälan kommer in

När din anmälan har kommit in till oss registreras den i vårt ärendehanteringssystem och får ett registreringsnummer. En av våra jurister tar sig an din anmälan. Du får också en bekräftelse per e-post om att vi har fått din anmälan och information om registreringsnumret.

2. Ska anmälan utredas?

I ett första skede går vi igenom din anmälan och tar ställning till om anmälan ska utredas vidare.

UKÄ är inte skyldigt att utreda alla anmälningar. Vi avgör själva vilka anmälningar som ska utredas vidare. Det finns flera typer av anmälningar som vi inte utreder. Om du inte har uttömt alla möjligheter att lösa problemet i dialog med ditt lärosäte, kommer vi inte att utreda din anmälan. Inte heller utreder vi till exempel klagomål på betyg, anonyma anmälning eller händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Läs här innan du gör en anmälan: Anmälan mot universitet eller högskola

Vi kontrollerar också att ärendet kommit till rätt instans. UKÄ utreder anmälningar som handlar om att ett universitet eller en högskola inte följer de lagar och regler som finns inom högskoleområdet. Men om din anmälan rör områden som andra myndigheter ansvarar för utreder vi normalt inte ärendet.

Läs här om vilka andra aktörer du kan vända dig till

Om UKÄ beslutar att inte utreda din anmälan, får du ett skriftligt besked om det. Ärendet avslutas då.

3. Om anmälan utreds

I de fall vi utreder din anmälan skickar vi en kopia av anmälan till universitetet eller högskolan för att de ska få yttra sig över de uppgifter som du har framfört. UKÄ skickar sedan en kopia av yttrandet till dig så att du får möjlighet att lämna synpunkter på det som lärosätet har framfört.

4. UKÄ fattar beslut

UKÄ avslutar alla utredda ärenden med ett beslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan om lärosätet brutit mot någon regel. Vi förutsätter då att lärosätet vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna. I vissa fall följer vi senare också upp om universitetet eller högskolan har åtgärdat det vi kritiserat.

5. Handläggningstiden

Om vi bestämmer oss för att utreda din anmälan är vår målsättning att fatta beslut i ärendet inom fem månader. Men handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande och komplicerad den anmälda frågan är. Det innebär att handläggningstiden ibland kan vara längre än fem månader.