Vad som händer med din anmälan

Om du anmält till UKÄ att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel hanterar våra jurister din anmälan. Tänk på att en del problem i första hand kan lösas i dialog med lärosätet.

Anmälan mot ett universitet eller en högskola

Hur UKA hanterar en anmalan mot en hogskola

Så här gör UKÄ när en anmälan kommer in till oss

 1. Anmälan kommer in

När din anmälan har kommit in till oss registreras den i vårt ärendehanteringssystem och får ett ärendenummer. En av våra jurister, tar sig an din anmälan. Vår målsättning är att ge ett svar inom fem månader. Handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande och komplicerad den anmälda frågan är, om högskolan ska yttra sig över anmälan och om du vill kommentera yttrandet. 

2. Ska anmälan till oss eller till en annan myndighet?

Vi börjar med att kontrollera att ärendet kommit till rätt instans. UKÄ utreder anmälningar som handlar om att ett universitet eller en högskola inte följer de lagar och regler som finns inom högskoleområdet. Om din anmälan rör områden som andra myndigheter ansvarar för utreder vi normalt inte ärendet och vi meddelar dig det.

Läs här om vilka andra aktörer du kan vända dig till

3. UKÄ tar kontakt med lärosätet och dig som anmält

I de fall vi utreder din anmälan skickar vi en kopia av anmälan till universitetet eller högskolan för att de ska få yttra sig över uppgifterna i anmälan. UKÄ skickar en kopia av yttrandet till dig så att du får möjlighet att lämna synpunkter över det lärosätet har framfört.

4. Beslut

UKÄ avslutar alla anmälningar med ett beslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan. Vi förutsätter att lärosätet vidtar nödvändiga åtgärder. I vissa fall följer vi senare också upp om universitetet eller högskolan har åtgärdat det vi påtalat.