Anmälan mot universitet eller högskola

Universitetskanslersämbetet har tillsyn över universitet och högskolor med studenternas rättssäkerhet i fokus. Om du anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet, kan du anmäla det till oss.

Innan du anmäler

Innan du anmäler ett ärende till oss måste du först ha försökt att lösa problemet i dialog med lärosätet.

Diskutera i första hand problemet med din lärare. Om det inte hjälper, kan du exempelvis vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig. Löser sig inte problemet, kan du vända dig till prefekten (eller motsvarande chef). Om problemet trots detta inte löser sig, har du slutligen möjlighet att vända dig till rektorn.

Om du inte har använt dig av den möjligheten att lösa problemet, kommer UKÄ inte att utreda din anmälan.

Om du är student kan du kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd. Vid några universitet och högskolor finns det även en studentombudsman som kan ge dig råd och stöd.

UKÄ är inte skyldigt att utreda alla anmälningar. Vi avgör själva vilka anmälningar som ska utredas vidare.

  • Vi utreder inte anonyma anmälningar.
  • Vi utreder inte heller anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
  • Vi kan inte ändra ditt betyg eller ha synpunkter på lärarnas bedömningar av dina studieprestationer.

Om din anmälan rör frågor som andra myndigheter ansvarar för utreder vi inte heller anmälan. Det kan till exempel handla om frågor som rör skadestånd, arbetsrätt och diskriminering.

Andra myndigheter och länkar till deras webbplatser hittar du på sidan Andra myndigheters ansvarsområden.

Så här gör du en anmälan till UKÄ

Använd gärna vårt formulär Anmälan av ett tillsynsärende.

Du kan också skicka in din anmälan via e-post eller post.

Du kan e-posta din anmälan till registrator@uka.se.

UKÄ:s postadress är:

Universitetskanslersämbetet
Box 6024
121 06 Johanneshov

Din anmälan ska innehålla:

  • Namn, adress och telefonnummer.
  • Vilket lärosäte du vill anmäla.
  • En kort beskrivning av händelsen du vill anmäla. Skriv också när händelsen inträffade, vad det är du tycker att lärosätet har gjort fel och varför du tycker det.
  • En beskrivning av hur du har försökt lösa problemet i dialog med lärosätet. Beskriv vad du har gjort och vilka personer du har haft kontakt med.
  • Skriv vilket diarienummer ärendet har om händelsen finns anmäld hos universitetet eller högskolan.
  • Om du har dokument som gäller ärendet kan du bifoga kopior av dem.

Anmälan mot en enskild utbildningsanordnare

UKÄ:s tillsyn av enskilda utbildningsanordnare är begränsad eftersom de flesta bestämmelser för statliga lärosäten inte gäller de enskilda.

Om du studerar hos en enskild utbildningsanordnare och inte är nöjd med hanteringen av någon fråga ska du i första hand vända dig till den egna högskolan. Vissa enskilda utbildningsanordnare kan ha egna disciplinnämnder, överklagandenämnder, studentombudsmän och liknande.

På sidan Lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare kan du läsa mer om vilka regler som gäller enskilda utbildningsanordnare.

Din anmälan blir en allmän handling

När din anmälan kommer till UKÄ blir den en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av.