Anmälan mot universitet eller högskola

Om du anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet kan du anmäla det till UKÄ.

UKÄ har tillsyn över universitet och högskolor med studenternas rättssäkerhet i fokus. Om vi anser att lärosätet har brutit mot någon lag eller regel kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan. Du kan skicka in din anmälan via brev, mejl eller via formulär här på vår webbplats.

Webbformulär för anmälan

Att tänka på innan du anmäler

Innan du anmäler ett ärende ser vi helst att du själv har uttömt alla möjligheter att lösa problemet i dialog med universitetet eller högskolan.  Du kan exempelvis vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig eller till studierektorn, prefekten eller rektorn. Om du är student kan du också kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du kan gå tillväga. Vid vissa universitet och högskolor finns det även en studentombudsman kan ge studenter råd och stöd. Om problemet ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till oss på UKÄ.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar. Vi utreder inte heller normalt anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Vad ska en anmälan innehålla?

  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Vilket lärosäte du vill rikta anmälan mot
  • En kort beskrivning av händelsen du vill anmäla,
    när händelsen inträffade, vad det är du tycker att lärosätet har gjort fel och varför du tycker det
  • Om händelsen redan finns anmäld hos universitetet eller högskolan, ange vilket diarienummer ärendet har
  • Bifoga gärna kopior av handlingar som har med ärendet att göra. Om du skickar in din anmälan via webben kan du bifoga inskannade dokument som filer. Om du skickar in din anmälan med brev bör den helst vara undertecknad

Anmälan blir en allmän handling

När din anmälan kommer till UKÄ blir den en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av.

Andra myndigheters ansvarsområden

Om din anmälan rör frågor som andra myndigheter ansvarar för utreder vi normalt inte anmälan. Det kan handla om frågor som rör skadestånd, arbetsrätt och diskriminering.

Om andra myndigheters ansvar

Anmälan mot en enskild utbildningsanordnare

Om du studerar hos en enskild utbildningsanordnare och inte är nöjd med hanteringen av någon fråga ska du i första hand vända dig till den egna högskolan. Vissa enskilda utbildningsanordnare kan ha egna disciplinnämnder, överklagandenämnder, studentombudsmän och liknande. Däremot är det är inte möjligt att överklaga till den nationella instansen Överklagandenämnden för högskolan, dit bland andra studenter vid de statliga universiteten och högskolorna kan vända sig. 

UKÄ:s tillsyn av enskilda utbildningsanordnare är begränsat av att de flesta författningar som reglerar statliga lärosäten inte gäller de enskilda.

Om lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare