Arbetsrätt

Om du som anställd vid ett universitet eller en högskola har arbetsrättsliga frågor bör du vända dig till din arbetsgivare eller ditt fackförbund.