Antagning och bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, samordnar antagningen till högskolan, ger stöd och information inför högskolestudier och bedömer utländska utbildningar.

Till Universitets- och högskolerådets webbplats