Andra myndigheters ansvarsområden

Myndigheter som är ansvariga för olika typer av juridiska ärenden som arbetsrätt och diskriminering.

Är du är osäker på om din fråga är inom UKÄ:s område kan du fråga oss.

Till frågeformuläret