Studenträtt & tillsyn

UKÄ har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Du kan anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag eller regel.

Vår juridiska tillsyn

UKÄ är en tillsynsmyndighet. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Frågor & svar om studenträtt

Här hittar du vad som gäller juridiskt om bland annat antagning, behörighet, betyg och examination.

Fråga juristerna

Till oss på UKÄ kan du skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt i en situation vid ett universitet eller en högskola.

Anmälan mot universitet eller högskola

Om du anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet kan du anmäla det till UKÄ.

Lagar & regler som styr högskolan

Vad gäller för statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare?

Andra myndigheters ansvarsområden

Myndigheter som är ansvariga för olika typer av juridiska ärenden som arbetsrätt och diskriminering.

Våra tillsynsbeslut och rapporter

UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Lärosätestillsyn

UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor.