Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

Riket20132014201520162017
Takbelopp20 569 16821 000 76421 352 79821 852 55722 418 582
Utfall HST och HPR totalsumma21 131 32321 334 12221 654 08622 102 36122 434 816
Decemberprestationer56 18180 26375 76994 02389 758
Utgående balans anslagssparande243 183140 135107 16571 55257 751
Utgående balans sparade prestationer863 8031 011 5511 112 4181 235 3641 197 356