Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

Riket20152016201720182019
Takbelopp21 352 79821 852 55722 418 58223 450 55123 841 867
Utfall HST och HPR totalsumma21 654 08622 102 36122 434 81622 612 46723 561 497
Decemberprestationer75 76994 02389 75892 685122 067
Utgående balans anslagssparande107 16571 55257 751426 865610 673
Utgående balans sparade prestationer1 112 4181 235 3641 197 356747 244733 722