Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

Riket20142015201620172018
Takbelopp21 000 76421 352 79821 852 55722 418 58223 450 551
Utfall HST och HPR totalsumma21 334 12221 654 08622 102 36122 434 81622 612 467
Decemberprestationer80 26375 76994 02389 75892 685
Utgående balans anslagssparande140 135107 16571 55257 751426 865
Utgående balans sparade prestationer1 011 5511 112 4181 235 3641 197 356747 244