Resultaträkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotaltUtbildning på grundnivå och avancerad nivåUppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåForskning och utbildning på forskarnivåUppdragsforskningAnnan verksamhet
Verksamhetens intäkter73 911 03728 391 2631 900 28141 561 8801 588 842468 771
Intäkter av anslag44 274 54125 326 81118 770 189836176 705
Intäkter av avgifter och andra ersättningar7 677 9291 970 1431 827 7752 114 6651 580 857184 489
Intäkter av bidrag21 796 9381 059 37272 03320 551 6766 495107 362
Finansiella intäkter161 62634 936474125 350651215
Verksamhetens kostnader73 629 55928 418 7881 858 74441 313 4411 598 733439 853
Personalkostnader46 309 32318 151 3711 044 45225 838 091995 155280 254
Lokalkostnader9 163 2364 411 302166 2944 458 351107 91119 378
Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning2 576 764745 7471 831 017
Övriga driftskostnader12 575 3494 331 985628 5267 033 740449 877131 221
Finansiella kostnader306 65285 8681 882214 2304 480192
Avskrivningar och nedskrivningar2 698 239692 52017 5891 938 01341 3098 808
Verksamhetsutfall281 478-27 52741 538248 440-9 89128 918
Resultat från andelar i hel- och delägda företag65 4814 2348 03053 217
Uppbördsverksamhet - saldo-856-585-76-191-4
Intäkter av avgifter mm. som inte disponeras av myndigheten26718186
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten1 123766762774
Transfereringar - saldo-1-1
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag733 31799 4970601 95731 863
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag1 480 493276 00115 7001 188 802406-416
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag927 00249 224271875 6691 838
Lämnade bidrag3 140 814424 72215 9712 666 4302 24431 447
Årets kapitalförändring346 102-23 87949 492301 466-9 89528 918