Resultaträkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotaltUtbildning på grundnivå och avancerad nivåUppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåForskning och utbildning på forskarnivåUppdragsforskningAnnan verksamhet
Verksamhetens intäkter70 858 47527 384 5821 718 13739 828 8531 485 203441 700
Intäkter av anslag42 711 70924 560 09918 012 5351 222137 853
Intäkter av avgifter och andra ersättningar7 168 7781 841 3781 662 7712 020 6521 473 390170 587
Intäkter av bidrag20 835 113952 25054 87219 685 2109 777133 004
Finansiella intäkter142 87730 860494110 454813256
Verksamhetens kostnader70 566 04827 670 1561 670 78639 269 4551 514 448441 203
Personalkostnader44 500 11617 653 941960 40124 663 202945 347277 225
Lokalkostnader8 800 3944 388 528109 0544 188 79895 43818 576
Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning2 514 782705 5901 809 192
Övriga driftskostnader11 944 2014 197 933586 7566 590 993432 117136 402
Finansiella kostnader237 65870 8931 627161 2353 88221
Avskrivningar och nedskrivningar2 568 892653 27312 9471 856 03037 6638 979
Verksamhetsutfall292 428-285 57347 350559 400-29 246497
Resultat från andelar i hel- och delägda företag20 8631 9856 88811 990
Uppbördsverksamhet - saldo-4 391-3 783-438-158-12
Intäkter av avgifter mm. som inte disponeras av myndigheten2 1428791 263
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten6 5334 6624381 42112
Transfereringar - saldo-7-70
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag665 87996 029535 923533 922
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag1 259 520229 93916 7691 014 25741-1 486
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag860 66756 566215801 7022 1822
Lämnade bidrag2 786 076382 54216 9842 351 8842 22832 438
Årets kapitalförändring308 893-287 37853 800571 232-29 258497