Resultaträkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotaltUtbildning på grundnivå och avancerad nivåUppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåForskning och utbildning på forskarnivåUppdragsforskningAnnan verksamhet
Verksamhetens intäkter76 423 56729 135 1612 017 18843 251 0521 572 828447 336
Intäkter av anslag45 335 84525 948 936019 218 438540167 932
Intäkter av landstingsanslag000000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar7 934 0592 045 0131 966 0422 192 2541 560 619170 127
Intäkter av bidrag22 954 3591 105 70050 03621 678 82610 593109 200
Finansiella intäkter199 30635 5101 110161 5341 07577
Verksamhetens kostnader77 023 87829 557 8511 975 37343 446 1901 584 526459 938
Personalkostnader48 772 42219 071 4791 085 02227 327 2461 001 440287 237
Lokalkostnader9 521 0094 537 872226 4544 630 351109 13217 196
Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning2 617 343754 05401 863 28900
Övriga driftskostnader13 092 3324 448 185637 5147 432 197432 214142 220
Finansiella kostnader162 64945 9551 081112 6012 867143
Avskrivningar och nedskrivningar2 858 127700 30625 3022 080 50738 87413 142
Verksamhetsutfall-600 309-422 69041 818-195 139-11 699-12 602
Resultat från andelar i hel- och delägda företag46 3973 3782 62140 39800
Uppbördsverksamhet - saldo18735528-188-70
Intäkter av avgifter mm. som inte disponeras av myndigheten1 057001 05700
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten870-355-281 24570
Transfereringar - saldo000000
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag788 536101 8110654 345032 379
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag1 686 433270 76516 7751 397 983974-62
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag973 54051 708260919 7431 8310
Lämnade bidrag3 448 510424 28317 0352 972 0702 80532 317
Årets kapitalförändring-553 724-418 95744 467-154 928-11 706-12 602
Ladda ner hela indikatorn som Excel