Utfall HST och HPR per utbildningsområde

Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden. Läs mer!

RiketAntal helårsstudenterAntal helårsprestationer
Total282 259234 256
Humanistiskt32 76922 698
Teologiskt814528
Juridiskt12 18110 206
Samhällsvetenskapligt69 62156 869
Naturvetenskapligt31 20224 173
Tekniskt58 72649 259
Farmaceutiskt1 2421 071
Vård22 74421 129
Odontologiskt1 6361 540
Medicinskt19 17817 789
Undervisning14 89313 480
Verksamhetsförlagd utbildning4 8484 473
Övrigt5 6104 644
Design2 1482 073
Konst742706
Musik2 0151 875
Opera6466
Teater205185
Media309298
Dans141141
Idrott1 1701 055