Utfall HST och HPR per utbildningsområde

Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden. Läs mer!

RiketAntal helårsstudenterAntal helårsprestationer
Totalt288 587237 756
Humaniora33 02522 745
Teologi867512
Juridik12 37110 271
Samhällsvetenskap69 93757 087
Naturvetenskap31 56224 421
Teknik59 75648 948
Farmaci1 3971 211
Vård24 05821 978
Odontologi1 6841 630
Medicin20 65718 954
Undervisning14 81813 436
Verksamhetsförlagd utb.5 2064 929
Övrigt6 4115 211
Design2 1632 126
Konst758736
Musik1 9801 850
Opera7063
Teater203183
Media294295
Dans128123
Idrott1 2441 048