Utfall HST och HPR per utbildningsområde

Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden. Läs mer!

RiketAntal helårsstudenterAntal helårsprestationer
Total279 267231 995
Humanistiskt32 06922 279
Teologiskt816530
Juridiskt11 97410 220
Samhällsvetenskapligt68 46956 094
Naturvetenskapligt30 70923 994
Tekniskt58 39648 663
Farmaceutiskt1 3111 139
Vård22 63920 907
Odontologiskt1 5961 500
Medicinskt18 98817 423
Undervisning14 41313 238
Verksamhetsförlagd utbildning4 7604 428
Övrigt6 3965 301
Design2 1632 118
Konst749695
Musik1 9661 851
Opera5752
Teater198188
Media289257
Dans131120
Idrott1 178998